Esitystyyppien erityisasetukset

FirstView
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muut kielet:
English • ‎suomi

FirstView Managerin avulla medialistaan voidaan lisätä monenlaista materiaalia. Jokaiselle esitystyypille määritellään perusasetukset (linkki), mutta myös esitystyypin omat asetukset, jotka vaihtelevat esitystyypin mukaan. Mikäli sisällön lisäys FirstView Managerin avulla ei ole tuttua, niin oheisesta linkistä voi tutustua sisällön lisäämiseen: Sisällön lisääminen näytölle

Tekstiesitykset

Tekstiesityksessä lisätään otsikko, tekstiä ja mahdollisesti kuva ennalta määritellylle pohjalle. Tekstipohja määrittelee esityksen ulkoasun eli layoutin (fontti, elementtien paikat jne.…).

Esitystyyppien erityisasetukset-2.png

Tämä tarkoittaa sitä, että tekstiesitykseen lisätään vain haluttu teksti ja esitys on jo valmiiksi esim. yrityksen ulkoasun mukainen.


Ensimmäinen asia, jota tekstiesitystä lisättäessä tulisi tehdä, on valita esityspohja, jonka jälkeen määritetään perusasetukset (nimi, aloitus- ja lopetusajankohta, näytöt ja prioriteetti).


Tekstiesitysten pohja määrittelee sen, mitä sisältöä esitykseen voidaan lisätä.

Pohja valitaan alasvetovalikosta “Pohja”. Oheisesta linkistä voi tutustua esityspohjien luomiseen: Tekstipohjat

Esitystyyppien erityisasetukset-3.png

Tekstiesitykselle annetaan ensin otsikko, jonka jälkeen täytetään leipätekstit.

Leipätekstien määrä riippuu tekstiesityksessä käytettävästä pohjasta.Esitystyyppien erityisasetukset-4.png

Jos valittuun pohjaan voidaan liittää kuva, lisätään se Manageriin klikkaamalla vihreää plusmerkkiä.

Kuvalle annetaan nimi, jonka jälkeen kuva haetaan tietokoneen tiedostoista ja tallennetaan Manageriin klikkaamalla disketti-ikonia.Esitystyyppien erityisasetukset-5.png

Mahdollisen kuvan tuonnin jälkeen tekstiesitykselle valitaan esitysaika.

Oletuksena on pohjaan määritelty esitysaika, mutta esitysaikaa voidaan vielämuokata valitsemalla ”mukautettu”.

Lopputulos voidaan tarkastaa klikkaamalla "Esikatselua". Esityksen ollessa valmis, painetaan tallenna.

Kuvat

Esitystyyppien erityisasetukset-6.png

Kuvaesitykseen voidaan lisätä yksittäinen kuva tai sarja kuvia. Kuvaesitystä lisättäessä määritetään aluksi yleiset asetukset

(esityksen nimeäminen, aloitus- ja lopetusajankohta, näytöt ja prioriteetti).Esitystyyppien erityisasetukset-7.png

Kuvaesityksen lisäasetuksista löytyy ”kuvan näyttöaika” ja ”kuvan vaihtoefekti”.

Kuvan näyttöaika tarkoittaa yksittäisen kuvan esitysaikaa esityslistassa ja kuvan vaihtoefekti tarkoittaa tehostetta kuvien vaihdon välillä.

Vaihtoefektin avulla kuvat vaihtuvat sulavasti kuvasta toiseen. Otathan huomioon, että vaihtoefektit toimivat vain HD Cube –mediasoittimilla.Esitystyyppien erityisasetukset-8.png

Kuvat voidaan joko hakea tietokoneen tiedostoista tai raahata kuville varattuun kohtaan.


Esitystyyppien erityisasetukset-9.png

Mikäli kuvan latauksen kanssa on ongelmia, niin kokeilethan lataustyylin vaihtamista.Esitystyyppien erityisasetukset-10.png

Kuvien tallentamisen jälkeen voidaan esitystä vielä muokata tarvittaessa.


Esityksen muokkaustilaan voidaan palata myös senkin jälkeen kun esitys on tallennettu.

Muokkaustilassa käyttäjä voi tarkastella ja muokata esityksen asetuksia (mm. ajastukset, kuvien järjestys, tuoda esitykseen uusia kuvia..)


Muistathan tallentaa muutokset!

(Materiaalit siirtyvät näytölle verkkoyhteyden nopeudesta, kuvien koosta ja määrästä riippuen. Yleensä tämä vie muutaman minuutin.)

Videot

Esitystyyppien erityisasetukset-11.png

Videoesitystä tehtäessä esitykseen lisätään video tai videot, joita halutaan esittää näytöllä.

Videoesityksessä käyttäjän ei tarvitse tehdä yleisasetusten lisäksi muita erityisasetuksia. Videoesitykseen ei voida lisätä esimerkiksi tekstiä, vaan esitys sisältää vain videomateriaalit.


Video voidaan hakea tietokoneen tiedostoista tai se voidaan tuoda esitykseen raahaamalla se videoille varattuun kohtaan.

Videon äänet saa halutessa kuuluviin HDMI- tai AUX-kaapelin avulla.


HD Cube- ja PiCube-mediasoittimille voidaan ladata lähes mitä tahansa videoformaattia.

Esitystyyppien erityisasetukset-12.png

Lopuksi, tarkastathan esityksen asetukset ennen tallentamista.

Tallentamisen jälkeen ikkunaan ilmestyy latauksen edistymistä kuvaava jana.


Esitystyyppien erityisasetukset-13.png

HUOM! Käyttäjän sulkiessa ikkunan ennen kuin lataukset ovat valmiit, videotiedostojen latautuminen serverille keskeytyy, eikä esitystä voida luoda.

Mikäli tiedoston lataus kestää pitkään, käyttäjä voi kuitenkin siirtyä muihin sovelluksiin tai sivustoihin jättämällä FirstView Manager-sivun auki taustalle.

Hinnasto

Esitystyyppien erityisasetukset-14.png

Hinnastoesityksessä käyttäjä voi luoda erilaisia hinnastoja ja lounaslistoja ennalta määritellylle esityspohjalle. Hinnastoesitykseen valittu pohja määrittää hinnastoesityksen layoutin, eli fontin, taustan, elementtien määrät ja niiden sijainnit. Tämä tarkoittaa sitä, että hinnastoesitykseen lisätään vain haluttu otsikko, leipäteksti ja tuotteet sekä niiden kuvaukset.


Hinnastoesitystä lisättäessä valitaan ensin ensin pohja, jonka jälkeen määritetään perusasetukset (nimi, aloitus- ja lopetusajankohta, näytöt ja prioriteetti). Hinnaston nimi ei näy hinnastoesityksessä (vain näyttöryhmän medialistassa), mutta otsikko tulee näytölle. Esityksen pohja valitaan kohdasta ”Pohja”. (Lisää pohjia voi tilata FirstView:n tuesta)


Tuote & Kuvaus -kohtiin voidaan esimerkiksi lounaslistoja tehdessä antaa tuotteille nimet, hinnat ja tarkemmat kuvaukset. Tuotteiden järjestys näytöllä voidaan valita tuotteen oikealla puolella olevasta alasveto-valikosta. Aktivoimalla valinnan ”poista käytöstä”, käyttäjä voi poistaa tuotteen hinnastosta väliaikaisesti (esim: jos tuote on hetkellisesti myyty loppuun). Klikkaamalla tyhjennä painiketta, kyseisen tuotteen kaikki tiedot häviävät (nimi, hinta ja kuvaus).


Lopputulosta voidaan tarkastella klikkaamalla "Esikatselua". Ollessasi tyytyväinen lopputulokseen, valitse "tallenna". Tallennuksen jälkeen avautuu esityksen muokkausnäkymä, jossa voidaan vielä muokata esitystä ja/tai tehdä siitä kopion. Tekemällä kopion esityksestä voit jatkaa jo luotua hinnastoa ja lisätä uusia tuotteita saman otsikon alle. Esitykset vaihtuvat näytöllä peräkkäin.

RSS

Esitystyyppien erityisasetukset-18.png

RSS-esitykseen lisätään RSS-syötteen URL-osoite. RSS-esityksen ulkoasu (taustakuva, fontti, sisällön paikka) määräytyy valitun pohjan mukaan.

URL-osoitteen lisäksi esitykselle määritetään perusasetukset (nimi, aloitus- ja lopetusajankohta, näytöt ja prioriteetti).

ESitystyyppienerityisasetukset-20.png

Varsinaisen esityksen sisältö eli RSS-syötteen URL tuodaan URL-kohtaan.

Esityksen lopussa voidaan muokata esitysaikaa.

Esitystyyppien erityisasetukset-21.png

Oletuksena on pohjaan määritelty esitysaika, mutta esitysaikaa voidaan muokata valitsemalla ”mukautettu”.


Tarkista lopputulos "Esikatselulla" ja tallenna.

HTML

Esitystyyppien erityisasetukset-222.png

HTML-esitykseen lisätään internetsivun URL-osoite (selaimen osoite). URL-osoitteen lisäksi esitykselle määritetään perusasetukset (nimi, ajastukset, näytöt ja prioriteetti).

Nettisivun osoite tuodaan kohtaan ”URL”. Tämän voi tehdä joko kirjoittamalla (esimerkiksi http://www.firstview.fi) tai kopioimalla osoitteen suoraan internetselaimesta.

Esitystyyppien erityisasetukset-23.png

Määritä kuvan näyttöaika ja aseta esityksen päivitysväli. Päivitysväli tarkoittaa sitä, miten usein sivu päivittyy automaattisesti.

Lyhyen päivitysvälin avulla esimerkiksi uutissivustojen sisältö päivittyy nopeasti näytölle. Tarkastathan esityksen lopputuloksen painamalla ”esikatsele” ja valitse tämän jälkeen tallenna.

Stream

Esitystyyppien erityisasetukset-24.png

Stream-esitykseen lisätään suoratoisto-linkin URL-osoite ja perusasetukset (nimi, aloitus- ja lopetusajankohta, näytöt ja prioriteetti).


Stream esityksen ”Nimi” kentän voi nimetä itse tai nimen jäädessä tyhjäksi Manager käyttää esityksen nimenä www-osoitteen otsikkoa.

Nimi ei tule näkyviin esitykseen (toimii esityksen nimenä medialistassa.)


Esitystyyppien erityisasetukset-25.png

Stream-esitykselle tulee määrittää esitysaika. Esim. 60s esitysaika tarkoittaa, että näytöllä näkyy yhden minuutin ajan TV- tai muuta stream-materiaalia.


Kun esitys on valmis, esitys voidaan lähettää näytöille painamalla ”tallenna”.

Flash

Esitystyyppien erityisasetukset-26.png

Flash-esitykselle määritetään ensin perusasetukset (nimi, aloitus- ja lopetusajankohta, näytöt ja prioriteetti). Flash-tiedoston voi lisätä esitykseen hakemalla sen tietokoneen tiedostoista tai raahaamalla sen tiedostolle varatulle kohdalle. Suositeltava tiedostomuoto on .swf

Flash-esityksen soittoaika määräytyy automaattisesti tiedoston soittoajan keston mukaan.

Esitystyyppien erityisasetukset-27.png

Mikäli esitykselle halutaan määrittää eri soittoaika kuin tiedoston soittoaika, niin "soittoaika-valikon" alapuolelta tulisi poistaa valinta “lue soittoaika tiedostosta”.

Tämän jälkeen voidaan määrittää haluttu soittoaika sekunteina.


Lopuksi, muistathan tallentaa esityksen.


Interaktiivinen

Esitystyyppien erityisasetukset-28.png

Interaktiivista esitystä varten tarvitaan kosketusnäyttö ja materiaali, joka on interaktiivinen. Interaktiivinen materiaali voi olla toteutettu Flashillä tai HTML:llä.


Mikäli materiaali on Flash-tiedostona, tuodaan se esitykseen samalla tavalla kuin muissakin Flash-esityksissä.

Mikäli interaktiivinen materiaali on HTML-sisältöä, lisätään esitykseen interaktiivisen materiaalin aloitussivun URL-osoite.

Esitystyyppien erityisasetukset-29.png

Perusasetusten (nimi, aloitus- ja lopetusajankohta, näytöt ja prioriteetti) lisäksi interaktiiviselle esitykselle määritetään näyttöaika. HTML-materiaalia lisättäessä käyttäjän tulee määrittää lisäasetuksina näyttöaika. Flash-materiaalia lisättäessä esityksen näyttöaika tulee automaattisesti oletuksena tiedoston mukaan, mutta käyttäjä voi määrittää sen myös itse.


Näyttöajan ollessa esimerkiksi 120 sekuntia tarkoittaa sitä, että jos käyttäjä ei käytä sisältöä, niin materiaali vaihtuu 120 sekunnin kuluttua. Näyttöaika nollaantuu aina, mikäli käyttäjä on kosketuksissa näytön kanssa.

Animaatio

Esitystyyppien erityisasetukset-31.png

Animaatiot ovat eläviä esityksiä, jotka voivat sisältää liikkuvia tekstejä ja kuvia. Animaatiesitysten lähtökohtana on esitehty animaatiopohja, joka määrittelee animaation ulkoasun. Animaatiopohja määrittää myös sen, mitä sisältöä voidaan muokata vielä esitystä lisättäessä. Animaatiopohjan luomiseen voi tutustua seuraavasta linkistä: Animaatiopohjat.

Animaatioesitystä lisättäessä valitaan ensin animaatioesityksen pohja, jonka jälkeen määritetään perusasetukset (nimi, aloitus- ja lopetusajankohta, näytöt ja prioriteetti).

Esitystyyppien erityisasetukset-32.png

Perusasetusten jälkeen määritetään lisäasetukset (määräytyvät valitun pohjan mukaan), kuten näyttöaika, esityksen taustakuva, header(otsikko), kuvat ja tekstit. Mahdollisten kuvien lisäys animaatioesitykseen tapahtuu klikkaamalla vihreää plusmerkkiä. Kuvien ja tekstielementtien määrät riippuvat animaatiopohjan määrityksistä.

Esitystyyppien Erityisasetukset-33.png

Klikkaamalla ”päivitä esikatselu”, esitykseen syötetyt tiedot ja mahdollisesti lisätyt kuvat tulevat näkyviin.

Esitystyyppien erityisasetukset-34.png
Esitystyyppien erityisasetukset-35.png

Käyttämäsi pohjan asetuksista riippuen tekstin tai kuvien lisäasetuksia voi olla mahdollista muokata. Esimerkiksi tekstin väriä, fonttia ja kokoa voi muokata klikkaamalla "text"-kentän alapuolella näkyvää “Lisäasetukset”-tekstiä.

Esitystyyppien erityisasetukset-36.png

Valikon sulkeminen tapahtuu klikkaamalla “piilota asetukset”.


Animaatioesitykseen tehdyt muutokset voidaan aina tarkastaa "Esikatselun" avulla. Kun lopputulos on halutun mukainen, tallenna esitys.

Some

Esitystyyppien erityisasetukset-37.png

Some-esityksessä lisätään sosiaalisen median sisältöä ennalta määritellylle pohjalle. Esitykseen voidaan lisätä sisältöä Twitteristä, Facebookista tai Instagramista.

Esitystyyppien erityisasetukset fblogin.png
Esitystyyppien erityisasetukset-fblogin2.png
Esitystyyppien erityisasetukset-fbavain.png

Facebookin ja Instagramin tekemien muutosten takia, pitää nykyään ensimmäisellä kertaa kirjautua kyseiseen palveluun ja sallia FirstViewn hakea tietoa palvelusta. Tämä tapahtuu seuraavasti.

Lisätessäsi sosiaalisen median sisältöä, valitse ensin haluamasi palvelu, esim. Facebook. Tämän jälkeen paina Login with Facebook. Mikäli et ole vielä kirjautunut Facebookiin, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Tämän jälkeen saat ilmoituksen, että Avain tallennettu. Paina Jatka ja selain palaa FirstView järjestelmään. Nyt voit lisätä Facebook sisältöä.

Instagramin käyttö ensimmäisellä kerralla noudattaa samaa kaavaa.

Esitystyyppien erityisasetukset fbuusiavain.png

Facebookin valtuutus on voimassa kerralla vain 60 päivää. Tästä syystä valtuutus pitää uusia vähintään 60 päivän välein, mutta se kannattaa tehdä useammin jotta Facebook-esitykset jatkavat toimintaansa. Tämä tapahtuu avaamalla jokin Facebook esitys jonka jälkeen paina Nouda uusi avain täältä ja sen jälkeen Jatka.

Esitystyyppien erityisasetukset-42.png

Some-esityksen lisääminen aloitetaan valitsemalla somepalvelu: Twitter, Facebook tai Instagram. Jokainen sosiaalinen media sisältää omat erityispiirteensä. Esityksen lisäyksen kannalta on tärkeätä valita palvelukohtainen esityspohja. Mikäli esitys tulee vaakanäytölle, niin valitaan vaakapohja "landscape" (esim. Twitter landscape) ja jos esitys tulee pystynäytölle, niin valitaan pystypohja "portrait" (esim. Twitter portrait).


Some-esitykselle määritetään myös perusasetukset (nimi, aloitus- ja lopetusajankohta, näytöt ja prioriteetti). Tämän jälkeen Some-esitykselle valitaan esitysaika. Oletuksena on pohjaan määritelty esitysaika, mutta esitysaikaa voidaan muokata valitsemalla ”mukautettu”.


HUOM!

Varsinainen Some-sisältö esitykseen haetaan samalla tavalla kuin itse Some-palvelussakin. Tili kohtaan ei lisätä URL-osoitetta, vaan oikeaa "seinää" / tiliä haetaan hakusanoin.


Esitystyyppien erityisasetukset-38.png

TWITTER Esimerkiksi Twitter-palvelua käytettäessä tili-kenttään kirjoitetaan Twitter-tunnus esim. ”Yleuutiset”. Palvelu etsii hakua vastaavat Twitter-tilit.

Esitystyyppien erityisasetukset-39.png

FACEBOOK Facebookia lisätessä tulee huomioida, että tiliä lisätessä voi etsiä vain julkisia Facebook-tilejä. Hakusanana käytetään Facebook-tilin nimeä (ei siis internet-osoitetta).

Jos esimerkiksi halutaan lisätä FirstView Digital Signage:n Facebook-tili näytölle, niin silloin tili-kohtaan kirjoitetaan ”FirstView Digital Signage”

Esitystyyppien erityisasetukset-40.png

Facebookin kohdalla voi valita, mikäli haluaa palvelun näyttävän vain omia postauksia.

Tällöin esimerkiksi, jos muut kirjoittavat FirstView:n seinälle, niin ne eivät näy näytöllä, vaan pelkästään FirstView:n omat julkaisut näkyvät.

Esitystyyppien erityisasetukset-41.png

INSTAGRAM

Instagram-tiliä lisätessä esitykseen, haetaan sisältöä käyttäjänimellä.