Rekisteriseloste

FirstView
Loikkaa: valikkoon, hakuun
 1. Rekisterinpitäjä
  • Nimi: First Technology Oy
  • Y-tunnus: 1906882-2
  • Postiosoite: Artturinkatu 2, 20200 Turku
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  • Nimi: Jussi Alanärä
  • Sähköposti: jussi@firstview.fi
 3. Rekisterin nimi
  • First Technology Oy:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palvelun toteuttaminen
  • asiakastapahtumien varmentaminen
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • markkinointi
  • analysointi ja tilastointi
  • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
 5. Rekisterin tietosisältö.
  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  • Asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 8. Rekisteröidyn oikeudet
  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.
  • Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
 9. Kielto-oikeus
  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
  • Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse +358 50 380 7983 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Manuaalista aineistoa ei ole.
  • Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.