Laskutus & Maksuehdot

FirstView
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muut kielet:
English • ‎suomi

LASKUTUS

FirstView laskuttaa kuukausimaksut FirstView:n määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Kuukausimaksujen laskutuskausi on kerrallaan kolme kuukautta tai erikseen sovittu pidempi ajanjakso. Laitehankinnan yhteydessä laitteen kuukausilaskutus alkaa seuraavan kuukauden alusta ja se tasataan seuraavaan yleiseen laskutuskauteen yhteensopivaksi. Kuukausimaksujen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Kuukausimaksut laskutetaan laskutuskauden alussa kyseiseltä laskutusjaksolta kokonaisuudessaan.

Maksuvelvollisuus alkaa SaaS-palvelun toimituspäivästä. Koekäyttötilanteissa maksuvelvollisuus alkaa koekäyttöjakson päättymistä seuraavasta päivästä, mikäli sopimus jatkuu. Maksuvelvollisuus päättyy, kun sopimuksen irtisanomisaika tai määräaika päättyy. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä tai erikseen sovittu maksuehto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huomautukset laskusta on tehtävä ja riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksukehotuksesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Asiakas vastaa maksuista, vaikka palvelua olisi käyttänyt joku muu kuin asiakas itse. Vastuuta ei vähennä se, että asiakas on ilmoittanut laskutusosoitteeksi käyttäjän osoitteen. FirstView:lla on oikeus ilmoittaa tällaiselle käyttäjälle asiakkaan sopimusrikkomuksesta. FirstView:lla on oikeus sopimusta solmittaessa tai milloin tahansa myöhemmin vaatia ennakkomaksu tai vakuus, jos tämän vaatiminen luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi on aiheellista saatavien turvaamiseksi. FirstView ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. FirstView:lla on oikeus periä erääntynyt saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen vakuudesta tai ennakkomaksusta.

MAKSUT

Asiakas maksaa FirstView:lle palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

Sopimuksen voimassa ollessa osapuolet voivat sopia palvelun kapasiteetin nostamisesta ja tähän perustuvista uusista hinnoista. Hintoja ei alenneta, ellei niin erikseen sovita. FirstView:lla on aina oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa. Mikäli muutos on asiakkaalle epäedullinen, asiakas voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin sopimus päättyy muutoksen voimaantulon päivänä. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muuttuneet hinnat tulevat voimaan.

Mikäli FirstView:n toimittamaan palveluun sisältyy kolmannen osapuolen FirstViewn:n alihankkijana tai muuna yhteistyökumppanina tuottamia palveluja, kuten lisensoituja palveluja, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, on FirstView:lla oikeus muuttaa hintaa vastaavasti. FirstView ilmoittaa muutoksesta kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa. Jos palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, FirstView:lla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti. Lisäksi FirstView:lla on aina oikeus muuttaa hintojaan, mikäli lain muutos tai viranomaisen antama määräys edellyttää hinnanmuutosta. Jos FirstView on asiakkaan vaatimuksesta tehnyt ylitöitä tai tehnyt erityisjärjestelyä vaatineita töitä, FirstView:lla on oikeus laskuttaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset. Muut sopimukseen kuulumattomat palvelut ja työt veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.