The contract period & Terminating the contract

FirstView
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä on käännetty versio sivusta Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen, ja käännös on 83 % valmis.

Muut kielet:
English • ‎suomi

The Contract period & Terminating the contract

Sopimuskaudesta sovitaan sopimuksessa. Ellei muuta ole sovittu, i) määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen kolme (3) kuukautta kerrallaan, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kunkin sopimuskauden päättymistä; ja ii) toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja se päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos i) palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä FirstView kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan ilmoituksesta uusi toimitusta; tai ii) jos palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy FirstView:n tuottamuksesta johtuvasta syystä. Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

FirstView:lla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain, i) jos asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa FirstView:n ilmoituksesta; ii) asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun asiakasta on huomautettu tästä kirjallisesti; iii) asiakas on konkurssissa, selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön; iv) lisenssinantaja tai FirstView:n päämies ei toimita palvelua tai lisenssiä taikka lopettaa palvelun tai lisenssin toimittamisen FirstView:lle tai asiakkaalle. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. FirstView:n tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti, paitsi jos irtisanominen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai yllä olevasta kohdasta iv).

The customer’s responsibility is to copy and print all information saved in the system to the needed extent before the end of the contract period. After the contract period has ended, FirstView can delete all information saved by the customer from the system. FirstView isn’t obligated to restore the information saved by the customer either.

The customer has to return or destroy all software and software copies granted with usage rights and remove or otherwise render unusable all software and interfaces installed into the customer’s devices. Potential refunds aren’t paid with interest. Payments concerning the deployment of the service (such as installation, opening or joining fees) won't be refunded.

Other terms

Notifications: FirstView sends the invoices and notifications to the invoicing address lastly announced by the customer. The customer is obligated to inform FirstView of changes in contact information.

Relocating the contract: The parties don’t have the right to relocate the contract without the other party’s approval in writing. However, FirstView has the right to relocate the contract to a company belonging to the same corporation or a company receiving the business activity in Finland. In addition, FirstView has the right to relocate the receivables based on the contract to a third party.

Export restrictions: The exporting of software, materials and other products and their parts is restricted without the permission of FirstView or an other party owning the rights and/or a juristicated court or a government official or against their orders.

Alterations to contract conditions: FirstView has the right – in terms of existing contracts – to alter these contract conditions, special conditions concerning the services and payment grounds concerning the services by notifying the customer of the alteration in writing at least 30 days before the alteration comes into effect, for example in an invoice. If the alteration is disadvantageous to the customer, the customer can terminate the contract in writing at least 14 days before the alteration comes into effect. In this case the contract will end on the date the alteration comes into effect. If the customer doesn’t terminate the contract, the alterations come into effect. If FirstView makes an alteration to matters mentioned in product descriptions it isn’t considered as an alteration of contract conditions or a violation of the contract.

Applicable law and disagreements: The Finnish law, except regulations concerning law selection, is applied to this contract. Disagreements concerning the interpretation and application of the contract are to be primarily resolved by negotiations between the parties. Disputes caused by the contracts that can’t be resolved by negotiating will be resolved in the Helsinki district court.